informujte sa 0905 334 432

Kontakt, pokyny k platbe

názov firmy:
pod Gýmešom s.r.o.
sídlo firmy 951 73 Jelenec 1536
prevádzka:
Chatová oblasť pod Gýmešom
951 73 Jelenec 1604
tel. kontakt, objednávky, informácie:
+421 905 334 432 Ing. Anežka Križková

mail: podgymesom@gmail.com
anezka.krizkova@gmail.com

 

fakturačné údaje:
IČO 46 660 917
DIČ 2023504131
číslo účtu:
IBAN SK09 8360 5207 0042 0521 9960

POKYNY K PLATBE : pri poukazovaní zálohovej platby na náš účet uveďte v správe pre prijímateľa vaše priezvisko bez diakritiky a dátum pobytu, do variabilného symbolu uveďte Vaše telefónne číslo

č. ObU-NR-OZP-ZM-2012/00735-2
číslo živ. reg. 430-41375
Žo vydal Obvodný úrad Nitra
odbor živnostenského podnikania
Štefánikova tr. 69, dňa 23.4.2012

 

GPS súradnice 48"23´55N
                      18"12´34E

Ako správne stanovať v prírode

Ebook pripravujeme ďakujeme za pochopenie