informujte sa 0905 334 432

Kontakt, pokyny k platbe

názov firmy:
Gymes turist s.r.o.
sídlo firmy 951 73 Jelenec 1536
prevádzka:
Chatová oblasť pod Gýmešom
951 73 Jelenec 1604
tel. kontakt, objednávky, informácie:
+421 905 334 432 Ing. Anežka Križková

mail: podgymesom@gmail.com

fakturačné údaje:
IČO 51 722 445
DIČ 
číslo účtu:
IBAN SK29 8330 0000 0022 0144 5320

POKYNY K PLATBE : pri poukazovaní zálohovej platby na náš účet uveďte v správe pre prijímateľa vaše priezvisko bez diakritiky a dátum pobytu, do variabilného symbolu uveďte Vaše telefónne číslo

zapísané na OR OS Nitra, č.45777/N

 

GPS súradnice 48"23´55N
                      18"12´34E

Ako správne stanovať v prírode

Ebook pripravujeme ďakujeme za pochopenie