informujte sa 0905 334 432

Cenník, Silvester 2018

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2018

SILVESTER 2018

Základné informácie:Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 1/2 predpokladanej sumy. Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým poriadkom. Záloha nieje vratná, možnosť poslať náhradu.Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.Naviac sa skladá kaucia na prípadné škody - depozit vo výške 100,- Eur na chatu.Kaucia bude po prebratí chaty v nepoškodenom stave vrátená pri odchode.Bližšie pozri chatový poriadok


Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate -/ vstupné/, nie spiaca na lôžku

Návštevy nie sú povolené

Minimálna dĺžka pobytu je 2 noci. Na jednu noc rezervácie neprijímame, resp.negarantujeme 100% rezerváciu

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata žltá súpisné č. 1600 

10,50 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 100,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

Silvester 2018 cena 470,- eur na dve noci za celú chatu, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka , pri záväznej rezervácii uhradiť 2/3 z ceny, zvyšok doplatiť do 1.12.2018

 

 

Chata zelená súpisné č.1603 

 

10,50 Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc,

prístelok na poschodovej posteli 8,50 eur/osoba/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

Silvester 2018 cena 370,- eur na dve noci za celú chatu, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka , pri záväznej rezervácii uhradiť 2/3 z ceny, zvyšok doplatiť do 1.12.2018

 

Chata modrá súpisné č. 1601

jedna noc   10,50 Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb

prístelok na poschodovej posteli 8,50 eur/osoba/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

Silvester 2018 cena 490,- eur na dve noci za celú chatu, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka , pri záväznej rezervácii uhradiť 2/3 z ceny, zvyšok doplatiť do 1.12.2018

 

 

Chata pri Rybníku 

na jednu noc 100,-eur/chata,noc

na dve a viac nocí minimálna cena za chatu 70,- eur/chata,noc a zároveň 10,50 euro osoba,noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

Silvester 2018 cena 260,- eur na dve noci za celú chatu, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka , pri záväznej rezervácii uhradiť 2/3 z ceny, zvyšok doplatiť do 1.12.2018

 

 

Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

 

Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb

na jednu noc 10,50 eur/osoba/noc cena minimálne za 20 osôb

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur a  je zahrnutá v cene ubytovania

Silvester 2018 cena 700,- eur na dve noci za celú chatu, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka , pri záväznej rezervácii uhradiť 2/3 z ceny, zvyšok doplatiť do 1.12.2018

 

 

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 15 osôb, cena dohodou

drevo na ohnisko 5,-  Euro / fúrik
pes 3,50- Euro/noc

Ako správne stanovať v prírode

Ebook pripravujeme ďakujeme za pochopenie