informujte sa 0905 334 432

Cenník

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2019

ceny platné od 1.1.2019

Od 1.10.2019 sa cena za ubytovanie zvyšuje o 1,- euro na noc

 

 

Základné informácie: Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 1/2 predpokladanej sumy.

Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým poriadkom.

Záloha nieje vratná, možnosť poslať náhradu.Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.

Naviac sa skladá kaucia na prípadné škody - depozit vo výške 100,- Eur na chatu.Kaucia - depozit  bude po prebratí upratanej chaty a v nepoškodenom stave vrátená pri odchode. Bližšie pozri chatový poriadok


Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate 

Návštevy nie sú povolené

 

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata žltá súpisné č. 1600 

11,50 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 115,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

Chata zelená súpisné č.1603 

 

11,50 Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc,

prístelok na poschodovej posteli 9,50 eur/osoba/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

Chata modrá súpisné č. 1601

jedna noc   11,50 Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb

prístelok na poschodovej posteli 9,50 eur/osoba/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata pri Rybníku 

ak len na jednu noc 100,-eur/chata/noc

na dve a viac nocí minimálna cena za chatu 70,- eur/chata/noc a zároveň 11,50 euro osoba,noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

 

Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb

na jednu noc 12,50 eur/osoba/noc, cena minimálne za 20 osôb

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 15 osôb, cena dohodou

Raňajky 4€/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

Obed 4,8€/ osoba (minimálne 15 stravníkov)

Večera 4€/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

drevo na ohnisko 5,-  Euro / fúrik
pes 4,- Euro/noc

prenájom ihriska na výcvik psov je 50€/deň