informujte sa 0905 334 432

Cenník

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2017

Základné informácie:Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 1/2 predpokladanej sumy. Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým poriadkom. Záloha nieje vratná, možnosť poslať náhradu.Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.Naviac sa skladá kaucia na prípadné škody - depozit vo výške 100,- Eur na chatu.Kaucia bude po prebratí chaty v nepoškodenom stave vrátená pri odchode.Bližšie pozri chatový poriadok

Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate -/ vstupné/, nie spiaca na lôžku

Návštevy nie sú povolené

Minimálna dĺžka pobytu je 2 noci. Na jednu noc rezervácie neprijímame.

 

Chata žltá súpisné č. 1600 

10,- Euro/ os /noc a zároveň minimálne 100,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc

plus 0,20 eur na noc Daň z ubytovania obci Jelenec

Silvester 2017: cena na dve noci 470,- eur, minimálne na dve noci, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka zarezervované

 

Chata zelená súpisné č.1603 

do 15.1.2018 je chata o prenajatá, rezervácia nie je možná

10,-Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc,

prístelok na poschodovej posteli 8,- eur/osoba/noc

plus 0,20 eur na noc Daň z ubytovania obci Jelenec

Silvester 2017: na dve noci 370,- eur, minimálne na dve noci, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka  zarezervovaná

 

Chata modrá súpisné č. 1601

jedna noc   10,- Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb

prístelok na poschodovej posteli 8,- eur/osoba/noc

plus 0,20 eur na noc Daň z ubytovania obci Jelenec

Silvester 2017: 490,- eur na dve noci, minimálne na dve noci, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka  zarezervovaná

 

Chata pri Rybníku

na jednu noc 100,-eur/chata,noc

na dve a viac nocí minimálna cena za chatu 65,- eur/chata,noc a zároveň 9,- euro osoba,noc

daň za ubytovanie obci Jelenec 0,20 eur osoba a noc

Silvester 2017: 260,- eur na dve noci, minimálne na dve noci, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka  Zarezervované

 

Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

priestory do 31.1.2018 sú prenajaté, rezervácia nie je možná

Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb

na jednu noc 10,- eur/osoba/noc cena minimálne za 20 osôb

plus 0,20 eur na noc Daň z ubytovania obci Jelenec

Silvester 2017: na dve noci 700,- eur, minimálne na dve noci, každá ďalšia noc podľa bežného cenníka  Zarezervované

 

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 15 osôb, cena dohodou

drevo na ohnisko 5,-  Euro / fúrik
pes 3,50- Euro/noc

Ako správne stanovať v prírode

Ebook pripravujeme ďakujeme za pochopenie