informujte sa 0905 334 432

Zatraktívnenie cestovného ruchu pod Gýmešom 2019

spriechodnili sme časť turistického chodníka - červenej turistickej značky Ponitrianskej magistrály, ktorá bola zarastená krovím, bodľačím a šípami. K tomu nám pomohli pracovné nástroje nakúpené z dotácie NSK.

Ďakujeme NSK a všetkým, ktorí sa podieľajú na skvalitnení života nás všetkých