informujte sa 0905 334 432

Zvýšenie atraktívnosti ubytovacieho zariadenia skvalitnením služieb 2019

Vďaka dotácii sme môhli rozšíriť sieť internetu do všetkých chatiek nášho ubytovacieho zariadenia.

Ďakujeme NSK a všetkým, ktorí sa podieľajú na skvalitnení života nás všetkých