informujte sa 0905 334 432

Aby sa deti môhli hrať

V roku 2022 sme zrealizovali detské ihrisko s podporou Nitrianskeho Samosprávneho kraja.