informujte sa 0905 334 432

Zvýšenie povedomia CUZ na internete

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju , že vďaka finančnej dotácii na podporu Certifikovaných ubytovacích zariadení sme môhli aplikovať literu zákona na našu webovú stránku www.chatajelenec.sk a to aplikovaním zásad Zákona o ochrane osobných údajov v sekcii Ochrana osobných údajov. Vďaka dotácii sme osadili coocies lištu na stránku a prekódovali http na https.

Vďaka dotácii NSK sme lepšie spropagovali naše rekreačné zariadenie Chaty pod Gýmešom a uľahčili sme klientom dohľadať naše CUZ v širokých vodách internetu.

Ďakujeme