informujte sa 0905 334 432

Cenník

 

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2023

ceny platné od 1.5.2023

 

 Základné informácie: Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 150,- eur na jednu noc.

Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým, ubytovacím poriadkom. Záloha nie je vratná, možnosť poslať náhradu. Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.

Naviac sa skladá kaucia, depozit na prípadné škody - depozit vo výške 150,- Eur na chatu. Kaucia - depozit  bude po prebratí upratanej chaty a v nepoškodenom stave vrátená pri odchode. Bližšie pozri chatový poriadok

Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate užívajúca priestor. Návštevy nie sú povolené

 Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc a  je zahrnutá v cene ubytovania

 Chata žltá súpisné č. 1600 

 

17,- Euro/ os /noc a zároveň minimálne 150,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc, Pri rezervácii chaty len na jednu noc cena 20,- eur osoba

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 Chata oranžová súpisné č. 1606 

 

17 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 90,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 6 osôb na noc pri pobyte na dve a viac nocí

Pri pobyte len na jednu noc cena za chatu minimálne 150,-eur, a 20,- eur na osobu /noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

 Chata zelená súpisné č.1603 

 

17 Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc, Pri rezervácii chaty len na jednu noc cena 20,- eur na osobu /noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 Chata modrá súpisné č. 1601

 

 jedna noc   17 Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb, Pri rezervácii chaty len na jednu noc cena 20,- eur/osoba/noc
 

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

 Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb, Pri rezervácii chaty len na jednu noc cena 23,-eur osoba/noc

na  noc 20,00 eur/osoba/noc, cena minimálne za 20 osôb

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

Prenájom sály na spoločenské podujatie 200,- eur na 19 hodín, zväčša od 14,00 do 10,00 nasledujúceho dňa

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 10 osôb, cena dohodou

Raňajky 6 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

Obed 7 €/ osoba (minimálne 15 stravníkov)

Večera 6 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

drevo na ohnisko 10,-  Euro / fúrik

pôžička kotlík 25 litrový na 1 deň 0,- eur

pôžička kotlina 50 litrová 5,- eur na 1 deň

pôžička výčap s 2 kobrami 20,- eur na 1 deň

pôžička skla, sklených pohárov - cena dohodou


pes 5 Euro/noc, stredné plemeno 7,- eur, veľké plemeno  10,- eur noc

prenájom ihriska na výcvik psov je 30 € /deň

 

Možnosti platby

IBAN SK 16 8330 0000 0027 0117 8302

 

Možnosti platby

IBAN SK 16 8330 0000 0027 0117 8302

Online na stránke https://pay.trisbee.com/podgymesom