informujte sa 0905 334 432

Cenník

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2021

ceny platné od 1.1.2021

 

 

Základné informácie: Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 135,- eur na jednu noc.

Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým, ubytovacím poriadkom.

Záloha nieje vratná, možnosť poslať náhradu. Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.

Naviac sa skladá kaucia, depozit na prípadné škody - depozit vo výške 100,- Eur na chatu. Kaucia - depozit  bude po prebratí upratanej chaty a v nepoškodenom stave vrátená pri odchode. Bližšie pozri chatový poriadok


Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate 

Návštevy nie sú povolené

 

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata žltá súpisné č. 1600 

13,50 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 135,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata oranžová súpisné č. 1606 

13,50 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 81,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 6 osôb na noc pri pobyte na dve a viac nocí

Pri pobyte len na jednu noc cena za chatu minimálne 85,- eur/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

 

Chata zelená súpisné č.1603 

 

12,50 Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc,

prístelok na poschodovej posteli 9,50 eur/osoba/noc

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

Chata modrá súpisné č. 1601

jedna noc   13,50 Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb


Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata pri Rybníku od 1.1.2020 NEPRENAJÍMAME

 

 

Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

 

Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb

na jednu noc 14,00 eur/osoba/noc, cena minimálne za 20 osôb

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

Prenájom sály na spoločenské podujatie 200,- eur na 19 hodín, zväčša od 14,00 do 10,00 nasledujúceho dňa

 

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 15 osôb, cena dohodou

Raňajky 4 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

Obed 4,8 €/ osoba (minimálne 15 stravníkov)

Večera 4 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

drevo na ohnisko 7,-  Euro / fúrik
pes 4,50 Euro/noc

prenájom ihriska na výcvik psov je 50 € /deň