informujte sa 0905 334 432

Cenník

Cenník ubytovanie, prenájom na rok 2022

ceny platné od 15.4.2022

 

 

Základné informácie: Chatu je potrebné vopred rezervovať, zložiť zálohu vo výške 150,- eur na jednu noc.

Zaplatením zálohy súhlasí objednávateľ s chatovým, ubytovacím poriadkom. Pri rezervácii chaty len na jednu noc sa pripočítava 30% príplatok k základnej cene

Záloha nie je vratná, možnosť poslať náhradu. Za chatu sa dopláca v deň nástupu, pri prevzatí kľúčov od chaty.

Naviac sa skladá kaucia, depozit na prípadné škody - depozit vo výške 150,- Eur na chatu. Kaucia - depozit  bude po prebratí upratanej chaty a v nepoškodenom stave vrátená pri odchode. Bližšie pozri chatový poriadok


Za pobyt platí každá prítomná osoba na chate užívajúca priestory

Návštevy nie sú povolené

 

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata žltá súpisné č. 1600 

 

Chata na Silvestra už obsadená 

15,- Euro/ os /noc a zároveň minimálne 150,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 10 osôb na noc, Pri rezervácii chaty len na jednu noc sa pripočítava 30% príplatok k základnej cene

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

Pri prenájme chaty len na jednu noc príplatok 30%

 

Chata oranžová súpisné č. 1606 

Chata na Silvestra už obsadená 

 

15 Euro/ os /noc a zároveň minimálne 90,- Euro / chata / noc, t.j. minimálne 6 osôb na noc pri pobyte na dve a viac nocí

Pri pobyte len na jednu noc cena za chatu minimálne 150,-eur, Pri prenájme chaty len na jednu noc príplatok 30%

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/osoba/noc  a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

 

 

Chata zelená súpisné č.1603 

Silvester 2022 obsadená

15 Eur / os / noc,   minimálne 10 osôb na noc, Pri rezervácii chaty len na jednu noc sa pripočítava 30% príplatok k základnej ceneDaň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

Pri ubytovaní len na jednu noc + 30% príplatok

 

 

Chata modrá súpisné č. 1601

Chata na Silvestra už obsadená 

 

jedna noc   15 Euro / os / noc,   minimálne 10 osôb, Pri rezervácii chaty len na jednu noc sa pripočítava 30% príplatok k základnej cene


Pri pobyte len na jednu noc príplatok 30% k základnej cene

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

 

Chata pri Rybníku od 1.1.2020 NEPRENAJÍMAME

 

 

Turistická ubytovňa  č. 5 a 6

Silvester 2022 cena na dve noci 840,- eur

 

 

Pri prenájme celej budovy cena minimálne za 20 osôb, Pri rezervácii chaty len na jednu noc sa pripočítava 30% príplatok k základnej cene

na  noc 16,00 eur/osoba/noc, cena minimálne za 20 osôb

Daň z ubytovania pre obec Jelenec je 0,50 eur/noc/osoba a  je zahrnutá v cene ubytovania

Prenájom sály na spoločenské podujatie 200,- eur na 19 hodín, zväčša od 14,00 do 10,00 nasledujúceho dňa

 

 

INÉ

Príprava stravy minimálne pre 15 osôb, cena dohodou

Raňajky 6 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

Obed 7 €/ osoba (minimálne 15 stravníkov)

Večera 6 €/ osoba ( minimálne 15 stravníkov)

drevo na ohnisko 10,-  Euro / fúrik

pôžička kotlík 25 litrový na 1 deň 5,- eur

pôžička kotlina 50 litrová 10,- eur na 1 deň

pôžička výčap s 2 kobrami 20,- eur na 1 deň

pôžička skla, sklených pohárov - cena dohodou


pes 4,50 Euro/noc

 

prenájom ihriska na výcvik psov je 50 € /deň

Tento rok sme s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zrealizovali tieto projekty:

Zrealizované projekty


Ďakujeme za finančnú podporu Nitrianskemu samosprávnemu kraju