informujte sa 0905 334 432

Kontakt, pokyny k platbe

názov firmy:
pod Gýmešom s.r.o.
sídlo firmy 951 73 Jelenec 1536
prevádzka:
RZ Chaty pod Gýmešom
951 73 Jelenec 1604
tel. kontakt, objednávky, informácie:


+421 905 334 432 Ing. Anežka Križková

mail: podgymesom@gmail.com

fakturačné údaje:
IČO 46660917
DIČ SK 2023504131
číslo účtu:
IBAN SK 16 8330 0000 0027 0117 8302

Online na stránke https://pay.trisbee.com/podgymesom 

POKYNY K PLATBE : pri poukazovaní zálohovej platby na náš účet uveďte v správe pre prijímateľa Vaše priezvisko bez diakritiky a dátum pobytu, do variabilného symbolu uveďte Vaše telefónne číslo. Výšku zálohovej platby vypočítate minimálne pre 10 osôb a podľa počtu nocí:

10 osôb x počet nocí x 12,50 eur = výška zálohovej platby v eur

Ako k nám: Do Google mapy zadajte názov Chaty pod Gýmešom

https://goo.gl/maps/rdtpvHWiqwMehnqXA google mapy

 

 

V prípade otázok vyplňte kontaktný formulár: