informujte sa 0905 334 432

Reklamačné podmienky

Reklamácie

Zistené závady, nekvalitné služby, je klient oprávnený reklamovať . Zistenú závadu musí neodkladne, ihneď, nahlásiť personálu Chatovej oblasti pod Gýmešom. Ak sa dá nedostatok odstrániť okamžite, personál tak vykoná. Ak sa závada nedá odstrániť na mieste, spíše sa zápisnica o nedostatku, probléme, závade a poverený pracovník Chatovej oblasti pod Gýmešom do 30ich dní vybaví reklamáciu.

Ak je nedostatok, závada reklamovaná neskoro a nieje možné dokázať uplynutím času na reklamovanú závadu, na reklamáciu sa neprihliada.