informujte sa 0905 334 432

Reklamačné podmienky

Reklamácie

Zistené závady, resp.nekvalitné služby je klient oprávnený reklamovať . Zistenú závadu musí neodkladne, ihneď, nahlásiť personálu Chatovej oblasti pod Gýmešom. Ak sa dá nedostatok odstrániť okamžite, personál tak vykoná. Ak sa závada nedá odstrániť na mieste, spíše sa zápisnica o nedostatku, probléme alebo závade a poverený pracovník Chatovej oblasti pod Gýmešom do 30 ich dní vybaví reklamáciu.

Ak je nedostatok reklamovaný neskoro a nieje možné dokázať uplynutím času na reklamovanú závadu, na reklamáciu sa neprihliada.